Den Kgl. Livgardes Tambourkorps i Kongens Have

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Kongens Have

Du kan opleve Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Kongens Have mandag 5. juni 2017.

Historien om Den Kongelige Livgardes Tambourkorps

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps historie går mere end 350 år tilbage, hvor Livgarden blev oprettet af kong Frederik 3 i 1658. Der hører traditionelt én til to tamburer til hvert kompagni. Deres opgave var at spille de signaler, som officererne befalede, så de menige kunne opfange ordrerne til, hvad der skulle gøres. Tamburerne har altså været med helt ude i frontlinjen under kamp.

Fløjter, signalhorn og marchtrommer

Tambourkorpset råder over fløjter, signalhorn og marchtrommer. Den oprindelige model til marchtrommen er fra omkring 1830. Trommen er dekoreret med Livgardens mærke.

Festsignal og honnørsignal

Den Kongelige Livgarde har sit eget festsignal, ligesom hver af bataljonerne har deres honnørsignal. Der er komponeret adskillige musikstykker til Livgarden i tidens løb.

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Kongens Have

Du kan opleve Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Kongens Have mandag 5. juni 2017 hvor de åbner og lukker aftenens arrangement.

Køb billet til En Romantisk Aften i Kongens Have

Køb billet nu!

.

 

top